İŞ AKIŞ ŞEMALARI

ORTAK İŞ AKIŞLARI

GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

​01-Entegre Mücadele Uygulamaları İş Akışı

02-Diğer Entegre Mücadele İşlemi İş Akışı

03-İyi Tarım Uygulamaları İşlemi İş Akışı

04-Organik Tarım ile İlgili İşletme, Müteşebbis ve Satış Yeri Denetleme İşlemi İş Akışı

05-Nitratlı Gübrelerin Takibi İşlemi İş Akışı

06-Gübre Dağıtıcı Bayii Denetim İşlemi İş Akışı

07-Zirai Mücadele Alet ve Makina Bayii Yetkilendirme İşlemi İş Akışı

08-İhracat işlemi İş Akışı

09-İthalat İşlemi İş Akışı

10-Fumigasyon İşlemi İş Akışı

11-Ahşap Ambalaj Malzemelerinin İşaretlenmesi ve Denetim İşlemi İş Akışı

12-Fide Üretici, Fidan Üretici, Süs Bitkileri Tohum Üretici ve Tohumluk Bayii Belgesi Verilmesi İş Akışı

13-Tohumluk Sertifikasyon İşlemi İş Akışı

14-Tohumluk Bayii Denetimi İşlemi İş Akışı

15-Tohum Yetiştirici ve Süs Bitkisi Üretici Belgesi İş Akışı

16-Bitkisel Destekleme Ödemeleri İşlemi İş Akışı

17-Reçete Yazma Yetkisinin Verilmesi İşlemi İş Akışı

18-Bitki Koruma Ürünleri Toptan ve Perakende Satış Bayiliği Yetkilendirme İşlemi İş Akışı

19-Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Yetki Belgesi Verilmesi İşlemi İş Akışı

20-Gübre İthalat Ön İzin Belgesi Verilmesi İşlemi İş Akışı

21-Gübre Satışının İzlenmesi İşlemi İş Akışı

22-Operatörlerin Kayıt Altına Alınması ve Bitki Pasaportu Düzenlenmesi İşlemi İş Akışı

23-Gübre Bayi Dağıtıcı Yetkilendirme İşlemi İş Akışı

24-ÇATAK İş Akışı

 

HAYVAN SAĞLIĞI VE YETİŞTİRİCİLİĞİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

​01-Belgesiz Hayvan ve Hayvan Maddeleri Sevki İş Akışı

02-Arı Kayıt ve Tescil Sistemi İş Akışı

03-Hayvancılık Desteklemeleri İş Akışı

04-Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Küpeleme ve Kayıt Sistemi İş Akışı

05-Ev ve Süs Hayvanları Satış Yerleri Denetleme İş Akışı

06-Hayvan Pazarları Tesis Kurma, Çalışma İzni ve Ruhsat İşlemleri İş Akışı

07-Hayvancılık İşlemleri, Hayvan Pazarları ve Mezbaha Denetleme İş Akışı

08-İşletme ve İşletmedeki Hayvanların Güncelleme Sistemi İş Akışı

09-Tazminatlı Hastalıklar Tesbiti İş Akışı

10-Veteriner Muayenehane ve Poliklinik Ruhsatlandırılması İş Akışı

11-Koruyucu Hekimlik (Aşılama) Faaliyetler İş Akışı

12-Suni Tohumlama İzin Belgesi İş Akışı

13-Ev ve Süs Hayvanları Satış Yeri, Kuruluş İzni ve Ruhsat İşlemleri İş Akışı

14-Gezginci Arıcılık Konaklama İzni İş Akışı

15-Isırık Vaka Takibi İş Akışı

16-Canlı Hayvan Nakil, Yetki, Yeterlilik ve Satıcı Çalışma İzin Belgesi İşlemleri İş Akışı

17-İthalat İşlemi İş Akışı

18-İhracat İşlemi İş Akışı

19-İdari Para Cezaları İş Akışı

20-Zoonoz, İhbari Mecburi ve Salgın Hastalıklar İş Akışı

21-Canlı Hayvan Sevkleri İş Akışı

22-Hastalıktan Ari İşletme Belgesi Verilmesi İş Akışı

23-Özel Veteriner Laboratuvar Kuruluş Çalışma ve İşletme İzni İş Akışı 

24-Kesimhane Onay işlemleri İş Akışı

25-Özel Veteriner Laboratuvarı Denetleme İş Akışı

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TARIMSAL ALTYAPI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ÇAYIR, MERA VE YEM BİTKİLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

KOORDİNASYON VE TARIMSAL VERİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

​01-Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) Sistemi İş Akışı

02-Proje Hazırlama ve Değerlendirme İşlemi İş Akışı

03-Yıllık İl Yayım Programı Hazırlama İşlemi İş Akışı

04-Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Yetkilendirme İşlemi İş Akışı

05-Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Desteklenmesi İşlemi İş Akışı

06-Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı İşlemi İş Akışı

07-Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Yapan Firmaların Denetlenmesi İşlemi İş Akışı

08-Demonstrasyon ve Tarla Günleri Düzenleme İşlemi İş Akışı

09-Basılı Yayınların Hazırlanması İşlemi İş Akışı

10-Tören, Program ve Toplantı Organizasyonu İş Akışı

11-Staj İşlemleri İş Akışı

12-Hizmetiçi Eğitim İşlemleri İş Akışı

13-Tarımsal Üretim İstatistikleri İşlemi (TÜFİS) İş Akışı

14-ÇEF ve ÇÖF İstatistikleri İş Akışı

15-Brifing Hazırlama Süreci İş Akışı

16-Tarımsal İşletme Kayıt Sistemi İşlemleri İş Akışı

17-Basın Bültenlerinin Web'de Yayınlanması İşlemi İş Akışı

18-İl Yenilik Sistemi Toplantıları İş Akışı

19-İstatistiki Veri Ağı (IVA) Kayıt Sistemi Kayıt İşlemi İş Akışı

20-2090 Sayılı Kanun Kapsamında Hasar Tespit İşlemleri İş Akışı

21-Tarımsal Kuraklık Eylem Planı Takibi İşlemi İş Akışı

22-Bitkisel Üretim Maliyetlerinin Hazırlanması İş Akışı

23-Çiftçi Kursları İş Akışı

24-Tarımsal İşletme Danışmanlığı (TİD) İşlemleri İş Akışı

İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

01-Satınalma Yönteminin Belirlenmesi İşlemi İş Akışı

02-Açık İhale İşlemleri İş Akışı

03-Bilgi Sitemleri Kontrolü İşlemi İş Akışı

04-Bilgi Sistemleri Sistem Yedekleme İşlemi İş Akışı

05-Arşiv İşlemleri İş Akışı

06-Başka Birimde Görevlendirme İş Akışı

07-Disiplin İşlemleri İş Akışı

08-İstisnai Mal-Malzeme Alımı Alımı İşlemi İş Akışı

09-İşçi Kadrosu Fazla Çalışma İşlemi İş Akışı

10-İşçi Disiplin İşlemi İş Akışı

11-Mal Bidirimi İşlemi İş Akışı

12-Mal Teslim Alma İşlemi İş Akışı

13-Personel Kimlik Kartı Çıkartılması İş Akışı

14-Personel Maaş İşlemleri İş Akışı

15-Raporların Sağlık İznine Çevrilmesi İş Akışı

16-Taşınır Kayıt ve Kontrol Hizmetleri Talep Karşılanması İş Akışı

17-Doğrudan Temin Usulü ile Hizmet Satın Alımı İşlemi İş Akışı

18-Yıl Sonu Terkin ve Mal Sayımı İşlemi İş Akışı

19-Yıllık İzin Alınması İşlemi İş Akışı

20-Yurtdışı İzin Alma İşlemi İş Akışı

21-Network Ağının Düzenlenmesi İşlemi İş Akışı

22-Arıza Giderilmesi İşlemi İş Akışı

23-Arıza Takip İşlemleri İş Akışı

24-İşe Gelmeyen Personelin Disiplin İşlemi İş Akışı

25-Belli İstekler Arasında İhale İşlemi İş Akışı

26-Yıl Sonu Zaiyat İşlemleri İş Akışı

27-Arazi Tazminatı İş Akışı

28-Personel İlişik Kesme İşlemi İş Akışı

29-DMO Alımları İşlemi İş Akışı

30-Araçların Hurdaya Ayrılması İşlemi İş Akışı

31-Emeklilik İşlemleri İş Akışı

32-Fatura Ödeme İşlemleri İş Akışı

33-Göreve Başlama İşlemleri İş Akışı

34-Pazarlık Usulü ile Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri İş Akışı

35-Kıdem Tazminatı İşlemleri İş Akışı

36-Maaş Tahakkuk İşlemleri İş Akışı

37-Personel Özlük Dosyası İşlemleri İş Akışı

38-Seyyar Görev Tazminatı İş Akışı

39-Talep ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi İşlemi İş Akışı

40-Doğrudan Temin Usülü ile Satınalma İşlemi İş Akışı

41-Yurtiçi Görev Yollukları İşlemleri İş Akışı

42-Araç Bakım İşlemleri İş Akışı

43-Lojman İşlemleri iş Akışı

44-Tek Kaynaktan Satınalma İşlemi İş Akışı

İLÇE MÜDÜRLÜKLERİ

​01-Su Ürünleri Kontrol ve Denetim İşlemleri

02-Gerçek Kişi Su Ürünleri Ruhsat Teskeresi İşlemleri

03-Gemi Ruhsat Teskeresi İşlemleri

04-Su Ürünleri Amatör Avcılık Belgesi

05-Su Ürünleri Desteklemeleri

06-Satış Yoluyla Mülkiyet Devri İş Akışı

07-Tarım Arazilerinde İfraz ve Tevhid Talebi İş Akışı

08-Vasıf Değişikliği İş Akışı

09-Gıda ve Yem Denetim Kontrol İş Akışı

10-Numune Alma İşlemi İş Akışı

11-Özel İşlem İş Akışı

12-Yasal İşlemler İş Akışı

13-Gıda ve Yem Kayıt İşlemleri İş Akışı

14-Genç Çiftçi Destekleme İş Akışı

15-Satınalma Yönteminin Belirlenmesi İşlemi İş Akışı

16-Arşiv İşlemleri İş Akışı

17-Disiplin İşlemleri İş Akışı

18-İşçi Disiplin İşlemi Akışı

19-Mal Bildirimi İşlemi İş Akışı

20-Mal Teslim Alma İşlemi İş Akışı

21-Personel Maaş İşlemleri İş Akışı

22-Taşınır Kayıt ve Kontrol Hizmetleri Talep Karşılanması İş Akışı

23-Doğrudan Temin Usülü ile Hizmet Satınalımı İşlemi İş Akışı

24-Yıl Sonu Terkin ve Mal Sayımı İşlemi İş Akışı

25-Yıllık İzin Alınması İşlemi İş Akışı

26-Yurtdışı İzin Alma İşlemi İş Akışı

27-İşe Gelmeyen Personelin Disiplin İşlemi İş Akışı

28-Arazi Tazminatı İş Akışı

29-Personel İlişik Kesme İşlemi İş Akışı

30-DMO Alımları İşlemi İş Akışı

31-Araçların Hurdaya Ayrılması İşlemi İş Akışı

32-Emeklilik İşlemleri İş Akışı

33-Fatura Ödeme İşlemleri İş Akışı

34-Göreve Başlama İşlemleri İş Akışı

35-Kıdem Tazminatı İşlemleri İş Akışı

36-Maaş Tahakkuk İşlemleri İş Akışı

37-Personel Özlük Dosyası İşlemleri İş Akışı

38-Seyyar Görev Tazminatı İş Akışı

39-Talep ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi İşlemi İş Akışı

40-Doğrudan Temin Usülü ile Satınalma İşlemi İş Akışı

41-Yurtiçi Görev Yollukları İşlemleri İş Akışı

42-Araç Bakım İşlemleri İş Akışı

43-Lojman İşlemleri İş Akışı

44-Raporların Sağlık İznine Çevrilmesi İşlemi İş Akışı

45-Entegre Mücadele Uygulamaları İş Akışı

46-İyi Tarım Uygulamaları İşlemi İş Akışı

47-Organik Tarım ile İlgili İşletme, Mütebbis ve Satış Yeri Denetleme İşlemi İş Akışı

48-Nitratlı Gübrelerin Takibi İşlemi İş Akışı

49-İhracat İşlemi İş Akışı

50-Bitki Koruma Ürünleri Bayii Denetimi İşlemi İş Akışı

51-Tohumluk Bayii Denetimi İşlemi İş Akışı

52-Zirai Mücadele Alet Bayii Denetimi İşlemi İş Akışı

53-İlçe Müdürlükleri ÇATAK İş Akışı

54-Bitkisel Destekleme Ödemeleri İşlemi İş Akışı

55-2090 Sayılı Kanun Kapsamında Hasar Tespit İşlemleri İş Akışı

56-Bitkisel Üretim Maliyetlerinin Hazırlanması İş Akışı

57-ÇEF ve ÇÖF İstatistikleri İş Akışı

58-Çiftçi Kursları İş Akışı

59-Demonstrasyon ve Tarla Günleri Düzenleme İşlemi İş Akışı

60-Hizmetiçi Eğitim İşlemleri İş Akışı

61-İstatistiki Veri Ağı (IVA) Kayıt Sistemi Kayıt İşlemi İş Akışı

62-Staj İşlemleri İş Akışı

63-Tarımsal İşletme Danışmanlığı (TİD) İşlemleri İş Akışı

64-Tarımsal İşletme Kayıt Sistemi İşlemleri İş Akışı

65-Tarımsal Üretim İstatistikleri İşlemi (TÜFİS) İş Akışı

66-Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Desteklenmesi İşlemi İş Akışı

67-Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Yapan Firmaların Denetlenmesi İşlemi İş Akışı

68-Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Yetkilendirme İşlemi İş Akışı

69-Yıllık İl Yayım Programı Hazırlama İşlemi İş Akışı

70-Belgesiz Hayvan ve Hayvan Maddeleri Sevki İşlemi İş Akışı

71-Arı Kayıt ve Tescil Sistemi İş Akışı

72-Hayvancılık Desteklemeleri İşlemi İş Akışı

73-Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Küpeleme ve Kayıt Sistemi İş Akışı

74-İşletme ve İşletmedeki Hayvanların Gücellenme Sistemi İş Akışı

75-Tazminatlı Hastalıklar Tespiti İş Akışı

76-Koruyucu Hekimlik (Aşılama) Faaliyetler İş Akışı

77-Gezginci Arıcılık Konaklama İzni İş Akışı

78-Isırık Vaka Takibi İş Akışı

79-İdari Para Cezaları İş Akışı

80-Zoonoz, İhbari Mecburi ve Salgın Hastalıklar İş Akışı

81-Canlı Hayvan Sevkleri İş Akışı 

SİVİL SAVUNMA BİRİMİ

DÖNER SERMAYE BİRİMİ

HUKUK BİRİMİ

''