İç Kontrol Sistemi

Vizyon ve Misyon

- Vizyonumuz

Hızlı ve etkin hizmet üreterek sürdürülebilir tarımsal işletmeler oluşturmak 

- Misyonumuz 

Teknolojideki yeniliklere uygun olarak hizmet kalitemizi sürekli geliştirmek

Güler yüzlü yönetim anlayışı ile etkin, verimli, güvenilir hizmet vermek Kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak 

İlimiz üreticilerinin yaşam standardını yükseltmek 

Güvenilir gıda arzını sağlamak

Etik Kurallar

Etik Kurallar

İş Akış Şemaları

* İç Kontrol Sistemi Oluşturulması İAŞ 

---------- İDARİ ve MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ---------- 

* Araç ve Gereç Bakım İşlemleri İAŞ 

* Araç İş ve İşlemleri İAŞ 

* Arazi Tazminatı İşlemleri İAŞ 

* Arşiv Malzemelerinin İmhası İşlemleri İAŞ 

* Arşivlik Malzeme İAŞ 

* Demirbaş Malzemelerinin Çıkış İşlemleri İAŞ 

* Demirbaş Malzemelerinin Düşüm İşlemleri İAŞ 

* Disiplin İşlemleri Süreci İAŞ 

* Döner Sermaye Katkı Payı Mahsuplaşma İAŞ 

* Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi İAŞ 

* Eğitim Planlarının Oluşturulması İAŞ 

* Emeklilik İşlemleri İAŞ 

* Geçici Görevlendirme Onayları İAŞ 

* Geçici Görevlendirme Yolluğu İşlemleri İAŞ 

* Gelen Evrak İAŞ * Giden Evrak İAŞ 

* Giyim Yardımı İşlemleri İAŞ 

* Hibe Suretiyle Edinilen Taşınırların Kayıt Altına Alınması İAŞ 

* İcra İşlemleri İAŞ 

* İl İçi Atama İşlemleri İAŞ 

* İnşaat Bakım İşlemleri İAŞ 

* İnsan Kaynakları Değerlendirme Süreci İAŞ 

* İnsan Kaynakları Planlama Süreci İAŞ 

* İnsan Kaynakları Performasn ve Eğitim Süreci İAŞ 

* Kıdem Tazminatı İşlemleri İAŞ 

* Kurumlar Arası Devir İşlemleri İle Gelen Taşınmazların Kayıt Altına Alınması İAŞ 

* Lojman İşlemleri İAŞ 

* Maaş Nakil İl Muhaberi İşlemleri İAŞ 

* Maaş Tahakkuk İşlemleri İAŞ 

* Mal Bildirimi İşlemleri 

* Memur Görevden Ayrılma İşlemleri İAŞ 

* Memur Göreve Başlama İşlemleri İAŞ 

* Misafirhane İşlemleri İAŞ 

* Personel Kimlik Kartı İşlemleri İAŞ 

* Personel Özlük Dosyası İşlemleri İAŞ 

* Raporların Sıhhi İzne Çevrilmesi İşlemleri İAŞ 

* Resmi Taşıt Görevlendirme Hizmetleri İAŞ 

* Santral Hizmetleri İAŞ 

* Sayım Fazlası Malların Kayıt Altına Alınması İAŞ 

* Sendika Aidatı Kesme İAŞ 

* Seyar Görev Yolluğu İşlemleri İAŞ 

* Sözleşmeli Personel Göreve Başlama İAŞ 

* Sözleşmeli Personel Sözleşme Yenileme İAŞ 

* Sürekli Görev Yolluğu İşlemleri İAŞ 

* Talep ve Şikayetlerin Değerlendirme Süreci İAŞ 

* Taşınırların Konsolide İşlemleri İAŞ 

* Taşınmazlar Hakkındaki İş ve İşlemler İAŞ 

* Temel Sorumluluk Alanları Belirleme Süreci İAŞ 

* Tüketim Malzemeleri Çıkış İşlemleri İAŞ 

* Uygulama Sistematiğinin Kurulması ve Değerlendirilme Süreci İAŞ 

* Yemekhane Hizmetleri İAŞ 

* Yıllık İzin İşlemleri İAŞ 

----------KOORDİNASYON ve TARIMSAL VERİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ -----

* BAV (Bilgi Alış Veriş) Toplantısı Süreci İAŞ 

* DOKAP Proje Süreci İAŞ 

* Hasar Tespit Süreci İAŞ * Hizmet İçi Eğitimler Süreci İAŞ 

* İl Yayım Programı Hazırlığı Süreci İAŞ 

* İstatistikler Süreci İAŞ 

* Kadın Çiftçiler ve Ev Ekonomisi İl Yayım Programı Hazırlığı Süreci İAŞ 

* İl Özel İdare Bütçe Teklifi ve Proje Uygulama Süreci İAŞ 

* Staj İşlemleri Süreci İAŞ 

* TARGEL Projesi İntibak Eğitimleri Süreci 

* TARGEL Projesi Faaliyet Raporları Tanzim Süreci İAŞ 

* Tarımsal Desteklemelere Bağlı Ödemelerin Tahsis Süreci İAŞ 

* Tarımsal Kuraklık Eylem Planı Takibi Süreci İAŞ 

* Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Destekleme Ödemesi Süreci İAŞ 

* Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmeti Süreci İAŞ 

* Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı Süreci İAŞ 

* Teşvik ve Destek Amaçlı Girdi Dağıtım Süreci İAŞ 

* Tören, Toplantı, program Düzenleme Süreci İAŞ 

* Web ve İnternette Yayınlanacak Bilgilerin Hazırlanması Süreci İAŞ 

* Yazılı ve Görsel Yayın Hazırlığı Süreci İAŞ 

----------BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ---------- * Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Süreci İAŞ 

* Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi Süreci İAŞ 

* Bitki Sağlığı Yıllık Plan Program Hazırlama Süreci İAŞ 

* Bitkisel Desteklemeler Süreci İAŞ 

* Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) İşlemleri İAŞ 

* Devlet Yardım Mücadele Süreci İAŞ 

* Diğer Entegre Mücadele Yönetim Süreci İAŞ 

* Entegre Mücadele Süreci İAŞ 

* Fümigasyon İşlemi Süreci İAŞ 

* Gübre İthalat İzni Süreci İAŞ 

* İhbar Üzerine Kimyevi Gübre Denetim Süreci İAŞ 

* İhracat kontrol ve Bitki Sağlık Sertivikası Düzenleme Süreci İAŞ 

* Isıl İşlem Ruhsatı Süreci İAŞ 

* İthalat Kontrol İzin Süreci İAŞ 

* İyi Tarım Uygulamaları (İTÜ) Denetim Süreci İAŞ 

* Mera Islah Süreci İAŞ 

* Mera Kiralama Süreci İAŞ 

* Mera Tahsis Amaçlı Değişiklik Süreci İAŞ 

* Mera Tespit, Tahdit, Tahsis Süreci İAŞ 

* Organik Tarım Denetim Süreci İAŞ 

* Reçete Yazma Yetki belgesi Süreci İAŞ 

* Şube Yayım Programı Hazırlığı ve Uygulanması Süreci İAŞ 

* Surveyler Süreci İAŞ 

* Talimat Üzerine Kimyevi Gübre Süreci İAŞ 

* Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Süreci İAŞ 

* Tarımsal Gelir Hesaplama Süreci İAŞ 

* Tohumluk Bayi Belgesi süreci İAŞ 

* Tohumluk Bayi Denetim Süreci İAŞ 

* Tohumluk Üretici Belgesi Süreci İAŞ 

* Yıllık programlı Kimyevi Gübre Süreci 

 ----------GIDA ve YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ---------- 

* Alo Gıda Hattı Şikayetleri Değerlendirme Süreci İAŞ 

* Denetim İşlemleri Süreci İAŞ 

* Diğer Gıda ve Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemelerin İhracatı Süreci İAŞ 

* İhracattan Geri Dönen Gıda Ürünleri İşlem Süreci İAŞ 

* Hızlı Alarm Sistemi Uygulama İşlemleri Süreci İAŞ 

* İdari Yaptırım İşlemleri Süreci İAŞ 

* Gıda ve Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemelerin İthalat İşlemleri Süreci İAŞ 

* Kayıt İşlemleri Süreci 

* Kontrol Görevlisi Kurs Düzenleme Süreci İAŞ 

* Kuru Meyve İhracatı Süreci İAŞ 

* Numune Alma İşlem Süreci İAŞ 

* Onay İşlemleri Süreci İAŞ 

* Süt Teşvik Kod Uygulaması Onay İşlemleri Süreci İAŞ 

* Yem İthalat İşlemleri Süreci İAŞ 

* Yem Satış ve Depolama İşyerlerinin Kayıt İşlem Süreci İAŞ 

* Yem İşletmelerinin Denetim Süreci İAŞ 

* Yem Üretim İşyerlerinin Onay İşlem Süreci İAŞ 

-HAYVAN SAĞLIĞI, YETİŞTİRİCİLİĞİ ve SU ÜRÜNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ * Amatör Balıkçı Belgesi Düzenleme İşlemleri Süreci İAŞ 

 * Arı Konaklama Belgesi Süreci İAŞ 

* Arıcılık Desteklemeleri Süreci İAŞ 

* Balıkçı Teknesi İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresi Düzenleme ve Vize İşlemleri Süreci İAŞ 

* Besilik İthal Hayvan Sevk Süreci İAŞ 

* Denetim İşlemleri Süreci İAŞ 

* Gerçek Kişi Su Ürünleri Ruhsat ve Tezkere Düzenleme İşlemleri Süreci İAŞ 

* Hastalık Çıkış Sönüş Süreci İAŞ 

* Hayvan Maddeleri ile İlgili İhracat Sertifikası Düzenleme Süreci İAŞ 

* Hayvan Sevklerine Mahsus Yurt İçi Veteriner Sağlık Raporu Süreci İAŞ 

* Hayvancılık Desteklemeleri Süreci İAŞ 

* Hayvanların ve Hayvancılık İşletmelerinin Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Süreci İAŞ 

* Kalıntı İzleme Süreci İAŞ 

* Koruyucu Hekimlik Faaliyetleri Süreci İAŞ 

* Kuduz Müşahade Süreci İAŞ 

* Mezbaha Onay Süreci İAŞ 

* Ruhsatlandırma Süreci İAŞ 

* Suni Tohumlama Yetkilendirme Süreci İAŞ 

* Süt Desteklemeleri Süreci İAŞ 

* Su Üürnleri Desteklemeleri Süreci İAŞ 

* Su Ürünleri İhracat İşlemleri İAŞ 

* Tazminatlı Hastalıklar Süreci İAŞ 

* Yurt İçi Hayvan Maddeleri Sevkine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu Süreci İAŞ 

----------KIRSAL KALKINMA ve ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ---------- * 1163 Sayılı Kooperatiflerin Kurulması Süreci İAŞ 

* 1163 Sayılı Kooperatiflerde Eğitim Süreci Süreci İAŞ 

* 1163 Sayılı Kooperatiflerde Madde Değişikliği Süreci İAŞ 

* 1163 Sayılı Kooperatiflerde Şikayetler Süreci İAŞ 

* 1163 Sayılı Kooperatiflerin Genel Kurul Yapması Süreci İAŞ 

* Kooperatif Proje Etüdü Süreci İAŞ 

* Kooperatif Yatırım Projesi Uygulama Program Teklifi Süreci İAŞ 

* Kredi Tahsisi ve Ödemeler Süreci İAŞ 

* Makina ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Süreci İAŞ 

* Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Süreci İAŞ 

* Üretici Birlikleri Süreci İAŞ 

* Yetiştirici Birlikleri Süreci İAŞ 

--- TARIMSAL ALTYAPI ve ARAZİ DEĞERLENDİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ---- * Hisseli Satış Süreci İAŞ 

* İfraz ve Tevhidi Süreci İAŞ 

* Toprak Tahlil Laboratuvarları Denetleme Süreci İAŞ 

* Toprak Tahlil Laboratuvarları Yetkilendirme Süreci İAŞ 

* Statip İAŞ 

* TAD İAŞ 

* Tarımsal Sulama Amaçlı Elektrik Kullanım İzni Süreci İAŞ 

* Vasıf Değişikliği Süreci İAŞ 

----------BİLGİ İŞLEM BİRİMİ ---------- 

* Ek Birimlerin Bilgisayar ve İnternet Altyapısının Kurulması Süreci İAŞ 

* Kullanıcı Yetkilendirme Süreci İAŞ 

* Kullanıcılara Teknik Destek Verme Süreci İAŞ 

* Mevcut Yazılımların Güncellenmesi Süreci İAŞ 

* Sistem Odası Sunucu Bakımı Süreci İAŞ 

* Sistem Odası Yardımcı Üniteler Bakım Süreci İAŞ 

* Web Sayfasında Bilgi, Haber, Duyuru Yayınlama Süreci İAŞ 

* Web Sayfasının Tasarımının Güncelenmesi Süreci İAŞ 

* Yeni Alınan Bilgisayarın Çalışır Hale Getirilmesi Süreci İAŞ 

* Yeni Yazılım Oluşturma Süreci İAŞ 

--------- DÖNER SERMAYE BİRİMİ ---------- 

* Analitik Bütçe Hazırlama Süreci İAŞ 

* Döner Sermaye Aylık Mizanı İAŞ 

* Döner Sermaye Bilanço İAŞ 

* Döner Sermaye Bütçesi Hazırlama İAŞ 

* Döner Sermaye Geliri İAŞ 

* Faaliyet Raporu Hazırlama İAŞ 

* Performans Esaslı Bütçe Hazırlama İAŞ 

---------- SİVİL SAVUNMA BİRİMİ ---------- 

* 24 Saat Devamlı Çalışma Planı İşlemleri İAŞ 

* Afet Çalışma Rehberi İşlemleri İAŞ 

* Güvenlik personeli Nöbet Hizmetleri ve Nöbetçi Memurluğu Hizmetleri İşlemleri İAŞ 

* İl Detay Planı İşlemleri İAŞ 

* İl Afet Acil Yardım Planı İşlemleri İAŞ 

* Kalorifer Dairesi Nöbet Hizmetleri İAŞ 

* Kaynak Planlama, ihtiyaçlar, Tahsisler ve Protokoller İşlemleri İAŞ 

* Kurum Sivil Savunma Kaydı İşlemleri İAŞ 

* Milli Alarm Sistemi İşlemleri İAŞ 

* NBC ve Radyolojik Savunma İşlemleri İAŞ 

* Özel Güvenlik personeli İşlemleri İAŞ 

* Parlayıcı, Patlayıcı Maddeler ve Ateşli Silahlar İle İlgili İşlemler İAŞ 

* Sabotajlara Karşı Koruma Planı İşlemleri süreci İAŞ 

* Sefer Görev Emirleri, Yasal Yaş Sınırları ve Personel Erteleme İşlemleri İAŞ 

* Sevk Tehir İşlemleri İAŞ 

* Sivil Savunma Servislerinin Teşkili ve Eğitimi İşlemleri İAŞ 

* Sivil Savunma Araç, Gereç ve Malzeme İşlemleri İAŞ 

* Yangınla Mücadele ve Yangın Söndürme Techizatı İşlemleri İAŞ 

---------- SATIN ALMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI ---------- 

* Açık İhale İAŞ 

,* Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İAŞ 

* Doğrudan Temin Usulü İle Hizmet Alımı İAŞ 

* Doğrudan Temin Usulü İle Mal Alımı İAŞ 

* İhtiyaçların DMO'dan Karşılanması İAŞ 

* Malın Teslim Alınması İAŞ * Pazarlık Usulü İAŞ 

* Taşınır Kayıt ve Kontrol Hizmetleri Talep Karşılanması İAŞ 

* Yıl Sonu Terkin ve Mal Sayımı İAŞ 

 ---------- DİĞER İŞ AKIŞ ŞEMALARI ---------- 

* Ayniyat Sarf Malzemesi Talebi İşlemleri İAŞ 

* BİMER Bilgi Edinme İşlemleri İAŞ 

* Birimlerin Faaliyetlerine İlişkin Rapor Hazırlaması İşlemleri İAŞ 

* Birime Gelen Evrak İAŞ 

* Çiftçi Kursları Açılması İAŞ 

* Giden Evrak İAŞ 

* Hizmet İçi Eğitimi ve Personele Bildirilmesi İAŞ 

* Kamu Zararlarının Tespiti Tahsili İşlemleri İAŞ 

* Makama Bilgi Notu Hazırlanması İAŞ 

* Muayene Kabul Komisyonu Oluşturma İAŞ 

* Müdürlük Makamı Onay İşlemleri İAŞ 

* Resmi Yazışma İAŞ 

* Tarımsal Desteklemelere Bağlı Fazla Ödemeler İAŞ 

* Valilik Makamı Onayı İAŞ 

* Web ve İnternette Yayınlanacak Bilgilerin Hazırlanması İAŞ

İş Tanımları

* İl Müdürü 

* İl Müdür Yardımcısı 

* İç Kontrol Sorumlusu 

* İç Kontrol Birim Sorumlusu 

---------- İDARİ ve MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ---------- 

* İMİ Şube Müdürü 

* Araç Birim Sorumlusu 

* Arşiv Hizmetleri Görevlisi 

* Bekçi 

* Birim Evrak Görevlisi 

* Döner Sermaye Görevlisi 

* Döner Sermaye Saymanı 

* Evrak Dağıtıcısı 

* Evrak Kabul Görevlisi 

* Evrak Kayıt ve Arşiv Sorumlusu 

* Evrak Kayıt Hizmetleri Görevlisi 

* Güvenlik Görevlisi 

* Kademe Ustası 

* Kalorifer Görevlisi 

* Konsolide Hizmetleri Görevlisi 

* Misafirhane Görevlisi 

* Misafirhane Sorumlusu 

* Muhasebe Görevlisi 

* Muhasebe Görevlisi (İhale İşlemleri) 

* Muhasebe Sorumlusu 

* Mutemet * Personel Görevlisi 

* Personel Sorumlusu 

* Santral Görevlisi 

* Sekreter 

* Sivil Savunma Uzmanı 

* Şoför 

* Taşınır Kayıt ve Kontrol Hizmetleri Görevlisi 

* Yemekhane Görevlisi 

* Yemekhane Sorumlusu 

----------KOORDİNASYON ve TARIMSAL VERİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ -----

* Bilgi Alış Veriş (BAV) Sorumlusu 

* Bütçe Uygulama Sorumlusu 

* DOKAP Proje Sorumlusu 

* Hasar Tespit Görevlisi 

* Hasar Tespit Sorumlusu 

* Hizmet İçi Eğitim Sorumlusu 

* İl Yayım Programı Sorumlusu 

* İstatistik Sistem Görevlisi 

* İstatistik Sistem Sorumlusu 

* Staj Sorumlusu 

* TARGEL Projesi Sorumlusu 

* Tarımsal Danışmanlık Sorumlusu 

* Tarımsal Kuraklık Sorumlusu 

* Web Sayfası Sorumlusu 

* Yayın Görevlisi 

----------BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ---------- * Bitki Koruma Ürünü Kontrol Süreci Görevlisi 

* Mera Süreci Sorumlusu 

* Sürveyler Süreç Sorumlusu 

* Tohumluk Süreç Sorumlusu 

----------GIDA ve YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ---------- 

* Gıda ve Yem Şube Müdürü 

* Alo Gıda Hattı Birim Sorumlusu 

* Diğer Gıda Maddeleri İhracat Görevlisi 

* Diğer Gıda Maddeleri İhracat Sorumlusu 

* GGBS İşlemleri Süreç Sorumlusu 

* Gıda Kontrol İşlemleri Görevlisi 

* Gıda Kontrol İşlemleri Sorumlusu 

* İthalat Görevlisi 

* İthalat Sorumlusu 

* Kuru Meyve İhracat İşlemleri Görevlisi 

* Kuru Meyve İhracat İşlemleri Sorumlusu 

* Onay Kayıt İşlemleri Görevlisi 

* Onay Kayıt İşlemleri Sorumlusu 

* Yem Kontrol İşlemleri Görevlisi 

* Yem Kontrol İşlemleri Sorumlusu 

HAYVAN SAĞLIĞI, YETİŞTİRİCİLİĞİ ve SU ÜRÜNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ  * Ana Arı Üretici İzni Süreci Görevlisi 

* Hastalık Çıkış-Sönüş Görevlisi 

* İdari Para Cezası Görevlisi 

* İthalat - İhracat Görevlisi 

* Kuduz Müşahade Görevlisi 

* Sistem Görevlisi 

* Sistem Sorumlusu 

* Su Ürünleri Yetiştiriicliği 

 * Suni Tohumlama İzni Görevlisi 

----------KIRSAL KALKINMA ve ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ---------- * Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü 

* Birlikler Görevlisi 

* Evrak Dağıtıcısı 

* Evrak Kayıt Memuru 

* Kooperatif Görevlisi

-- TARIMSAL ALTYAPI ve ARAZİ DEĞERLENDİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ----- * Laboratuvar Yetkilendirme ve Denetleme Görevlisi 

* Laboratuvar Yetkilendirme ve Denetleme Sorumlusu 

* STATİP Görevlisi 

* Tarım Aazilerinin değerlendirilmesi Görevlisi 

* Tarım Aazilerinin değerlendirilmesi Sorumlusu 

* Tapu tashih Görevlisi

Organizasyon Şeması

Organizasyon Şeması

Ortak Görevler ve Sorumluluklar

Ortak Görevler ve Sorumluluklar

Temel Süreçlerin Sınıflandırılması

Temel Süreçlerin Sınıflandırılması

Süreç Hiyerarşi Tabloları

* Bilgi İşlem Süreci 

* Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Hizmetleri Süreci 

* Döner Sermaye Hizmetleri ve Bütçe Süreci 

* Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü Hizmetleri Süreçleri 

* Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Hizmetleri Süreci 

* İç Kontrol Sistemi Süreci 

* İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Hizmetleri Süreci 

* Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü Hizmetleri Süreci 

* Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü Hizmetleri Süreci 

* Satınalma Hizmetleri Süreci 

* Sivil Savunma Hizmetleri Süreci 

* Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Hizmetleri Süreci

Temel Süreç Tanım Formları

* Bilgi İşlem Süreci 

* Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Hizmetleri Süreci 

* Döner Sermaye Hizmetleri ve Bütçe Süreci 

* Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü Hizmetleri Süreçleri 

* Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Hizmetleri Süreci 

* İç Kontrol Sistemi Süreci 

* İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Hizmetleri Süreci 

* Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü Hizmetleri Süreci 

* Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü Hizmetleri Süreci 

* Satınalma Hizmetleri Süreci 

* Sivil Savunma Hizmetleri Süreci 

* Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Hizmetleri Süreci

İç Kontrol Sistemi İzleme Formları

* Aday Memur Staj Değerlendirme Formu 

* Aylıksız İzin Formu 

* Çalışan Öneri Formu 

* Devlet Memuru Yemin Formu 

* Dönemsel Risk Tepkisi Değerlendirme Anketi Çalışması 

* Dönemsel Risk Tepkisi Değerlendirme Anketi (Yönetici) 

* Eğitim Deneyim Tablosu 

* Eğitim Katılım Listesi Formu 

* Form Revizyon Listesi 

* Görev Devri Rapor Formu 

* Görev Envanteri Tablosu 

* Guncel Form Listesi 

 * Güncel Şema Listesi 

* Güncel Tablo Listesi 

* Hata Bildirim Formu 

* Hizmet Envanteri Tablosu 

* Hizmet Standartları Tablosu 

* İç Denetim Raporu Sonucu Hazırlama Eylem Planı 

* İç Hareketlilik Analizi Tablosu 

* İç Kontrol Sistemi Düzeltici Önleyici Faaliyet Formu 

* İç Kontrol Sistemi İzleme Formu 

* İç Kontrol Sistemi İzleme Raporu 

* İş Akış Şemaları Listesi 

* Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamesi 

* Kimlik Kartı Düzenleme Formu 

* Kısa Süreli İzin Formu 

* Malzeme İstem Formu 

* Şema Revizyon Listesi 

* Sıhhi İzin Formu 

* Şikayet Formu 

* Suni Tohumlama İzin Belgesi 

* Suni Tohumlama İzin Tutanağı 

* Tablo Revizyon Listesi 

* Taşınmaz Dağılımı Formu 

* Taşıt Görev İsteği Formu 

* Tebliğ - Tebellüğ Formu 

* Toplantı Katılım Formu 

* Tutanak Formu 

* Vekalet Formu 

* Yetki Devri Formu 

* Yıllık ve Mazeret İzin Formu

Risk Yöne​timi Sistemi

* Artık Risk Değerlendirme Tablosu 

* Kritik Risk Alanları Değerlendirme Tablosu 

* Risk Değerlendirme Tablosu 

* Risk Değerlendirme Tablosu Sonuçları 

* Risk Derecelendirme Matrisi Tablosu 

* Risk Envanteri Tablosu 

* Risk Kapasitesini Takdir Etme Tablosu 

* Risk Önem Dereceleri Sonuç Tablosu 

* Risk Önem Derecelerine Göre Sıralama Tablosu 

* Risk Önem Derecesi Puan Tablosu 

* Risk Sınıflandırma Tablosu 

* Risk Yönetim Sistemi Raporu 

* Risklere Verilecek Yanıtlar Tablosu 

* Risklere Verilecek Yanıtlarla İlgili Gerçekleşme Alanları Tablosu 

* Temel Risk Listesi A - RİSK EYLEM PLANI TABLOLARI 

* Bilgi Teknolojileri Uygulamaları Risk Eylem Planı Tablosu 

* Hizmet İçi Eğitim Risk Eylem Planı Tablosu 

* Kurumsal ve Bireysel Performans Değerlendirme Risk Eylem Planı Tablsu B - RİSK PROFİLİ TABLOLARI 

 * Bilgi Teknolojileri Risk Profili Tablosu 

* Çalışma Ortamı Koşulları Risk Profili Tablosu 

* Hizmet İçi Eğitim Risk Profili Tablosu 

* İletişim ve Koordinasyon Risk Profili Tablosu 

* Misyon, Vizyon, Hedefler Risk Profili Tablosu 

* Organizasyon Yapısı ve Yönetim Risk Profili Tablosu 

* Performans Yönetimi ve Motivasyon Risk Profili Tablosu 

* Personel Yapısı Risk Profili Tablosu

''