T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

FINDIK ÜRETİCİLERİ VE ARICILARIN DİKKATİNE “KAHVERENGİ KOKARCA İLE KIŞLAK ÇEVRESİNDE MÜCADELE ZAMANI”

Yayın Tarihi : 18.04.2024

Fındık ürününün önemli zararlılarından olan Kahverengi Kokarca tarımsal üretimde 300'e yakın bitki türünde zarar yapar. Ergin ve nimfleri beslenme ve yumurta bırakmak yoluyla bitkilerde zarar oluşturmaktadır. Havaların soğumaya başlaması ile kapalı alanların korunaklı kısımlarına (kışlak) geçerek kent zararlısı da olurlar.

İçinde bulunduğumuz dönem itibariyle havaların ısınmaya başladığı bu günlerde kışlak alanlardan çıkarak kışlak çevresindeki konukçularda zarar yapmaya başlamaktadır. Kışlaktan çıkan erginler bitkiler üzerinde beslenip yaprakların alt yüzeyine 14-28'li gruplar halinde yumurta bırakırlar. Yumurtadan çıkan nimfler ilk dönem toplu halde bulunur ve 5 nimf dönemi geçirerek ergin olur. 

Ergin ve nimfleri emgi yapmak suretiyle zarar yaparlar. Beslendiği noktalarda kabartı ve renk kaybına neden olarak ürünlerin pazar değerini düşürür. Kalite ve verim kaybına neden olur.

MÜCADELESİ: Kahverengi Kokarca ile mekanik, biyolojik, biyoteknik ve kimyasal mücadele yapılmaktadır.

Kimyasal Mücadele

Zararlının biyolojisi gereği kışlaklardan çıkışların toplu olarak tek seferde olmayıp parça parça olması, zararlı ile hem kışlak mücadelesi hem de kışlak çevresindeki fındık bahçelerinde kimyasal mücadele yaptırılması gerektirmektedir. Kışlak alanlarda zararlının mücadelesinde kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı'ndan biyosidal ürünler ruhsatlandırılmıştır. Bu biyosidal ürünlerin zararlının kışlaklarda olduğu dönemde kullanımı ile yapılan güçlü bir mekanik mücadele zararlının popülasyon yoğunluğunu önemli ölçüde azaltacaktır.

Ortalama sıcaklık değerlerinin 17°C'ye ulaştığı bu dönemde zararlının kışlaklardan çıkıp fındık bahçesine geçmesi ile birlikte kışlaklara yakın olan fındık ocaklarından başlanarak kimyasal mücadele yapılabilir. Kimyasal mücadelede kullanılacak Bakanlığımızca fındık için ruhsatlı bitki koruma ürünleri aşağıda tablo halinde sıralanmıştır.

Kahverengi Kokarca popülasyonun yoğunluğuna göre  ikinci veya üçüncü bir ilaçlama yapılmalıdır.

İlaçlama esnasında hiçbir şey yenilip içilmemeli gözlük, maske, eldiven, tulum ve çizme mutlaka giyilmelidir. İlaçlama bittikten sonra mutlaka bütün vücudumuz bol sabunlu su ile yıkanmalıdır. Boş ilaç ambalajları gelişi güzel çevreye atılmamalı uygun bir şekilde bertaraf edilmelidir. İlaçlama yapılan bahçelerde 10 gün süre ile hayvan otlatılmamalıdır.

İlimizin fındıktan sonra diğer önemli bir geçim kaynağı da arıcılıktır. Kahverengi Kokarca ilaçlaması esnasında arıların su içtiği kaynaklara Bitki Koruma Ürünleri bulaştırılmaması son derece önemlidir. İlaçlamalar akşam saatlerinde, arıların uçuş yapmadıkları zamanda yapılmalı, çevredeki arı üreticileri uyarılmalıdır.

Ayrıca arıcılarımızın İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden bulundukları yöredeki mücadele programları hakkında bilgi alarak, mevcut imkanlar ölçüsünde arı kovanlarını ilaçlama yapılacak alanlardan uzaklaştırmaları gerekmektedir.

Fındıkta Ruhsatlı Bitki Koruma Ürünleri

Etken MaddeTicari Adı
800 g/l Malathion +12,8 g/l Gamma-cyhalothrinSANCTUM
218 g/l Acetamiprid + 37 g/l Emamectin BenzoateRELAXİA
100 g/l Chlorantraniliprole + 50 g/l Lambda-cyhalothrin AMPLİGO
60 g/l Gamma-cyhalothrinVANTEX