T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DESTEKLEME ÖDEMELERİ YAPILDI

Yayın Tarihi : 23.02.2024

Su ürünleri desteği ile ilgili usul ve esasları düzenleyen 2023/43 No' lu Tebliğ kapsamında İl /İlçe Müdürlüklerimize müracaat eden üreticilerimize destekleme ödemeleri yapıldı.

Tebliğde belirtilen esaslara göre ürün desteklemesi kapsamındaki türler; alabalık, sazan, midye ve yeni türler (mersin, kalkan, fangri, mercan, sinagrit, lahoz, sivri burun karagöz, minekop, eşkine, sargoz, mırmır, sarıağız, sarıkuyruk, trança, yayın, şabut, karabalık, yılan balığı, tilapya, karides, kerevit, sülük, karadeniz alası ve kırmızı benekli alabalıklar)' dir.

Bakanlığımızdan onaylı su ürünleri yetiştiricilik belgesine sahip, su ürünleri bilgi sistemine kayıtlı, entansif şekilde alabalık ve kilogram üstü alabalık yetiştiriciliği yapan ve desteklemeden faydalanmak üzere İl ve İlçe Müdürlüklerimize gerekli bilgi ve belgeleri ibraz eden, üreticilerimize destekleme ödemeleri 16.02.2024 tarihinden itibaren yatırılmaya başlandı. 

İlimizde yetiştiriciliği yapılan 2.581.108 kg ürün desteği karşılığı olarak toplam 3.764.890 TL su ürünleri destekleme ödemesi Bakanlığımız tarafından yetiştiricilerimizin hesaplarına yatırılmıştır.​