T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

2023 ÜRETİM YILI MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ VE FINDIK ALAN BAZLI GELİR DESTEĞİ ÖDEMELERİNE İLİŞKİN İCMALLER ASKIYA ÇIKARILDI

Yayın Tarihi : 17.01.2024

2023 üretim yılı mazot ve gübre desteği ve fındık alan bazlı gelir desteği ödemelerine ilişkin olarak hazırlanan üretici hak ediş icmalleri, İlçe Müdürlükleri ve Mahalle Muhtarlıklarında askıya çıkarılmış olup, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün Web sayfasında (ordu.tarimorman.gov.tr) yayımlanmıştır. 17.01.2024 Çarşamba günü askıya çıkarılmış olan çiftçi detayında icmaller 21.01.2024 Pazar günü saat:17.00 itibarıyla askıdan indirilecektir. Askı süresi ve askı süresinin bitimini takip eden 5 (beş) iş günü içinde yapılacak itirazlar ilçe müdürlüğü tarafından değerlendirilecektir. Üreticilerimizin icmallerde kendilerine ait bilgileri mutlak suretle kontrol ederek, arazi miktarı ve destekleme tutarları ile ilgili bir eksiklik veya yanlışlık tespit etmeleri halinde, ÇKS başvurularını yaptıkları İlçe Müdürlüklerimize askı süresi içerisinde gelerek, itiraz ve düzeltme talebinde bulunmaları gerekmektedir.

Askı ve itiraz süresi bitiminden sonra yapılacak itiraz ve düzeltme taleplerinin ilgili mevzuat uyarınca geçerli olamayacağı ve değerlendirmeye alınamayacağı hususları;

Değerli üreticilerimize önemle duyurulur.

Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği Askı İcmallerine Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Mazot Gübre Desteği askı İcmallerine Ulaşmak İçin Tıklayınız.