T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİNE YÖNELİK HİBE BAŞVURULARI BAŞLADI

Yayın Tarihi : 4.01.2024

Kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak amacıyla kadınlar ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişiler ile tarımsal amaçlı örgütlere yönelik Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında uygulanan hibe destekleri için başvurular başladı.

          Konu ile ilgili açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürümüz Kemal YILMAZ;

Tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırım konularında;

-Tıbbi ve Aromatik bitkiler ile Bitkisel ve Hayvansal ürünlere yönelik yatırımlar,

-Çelik Silo ve Soğuk Hava deposu yatırımları,

  Tarımsal üretime yönelik sabit yatırım konularında;

- Kapalı ortamda bitkisel üretime yönelik Sera yatırımları,

- Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar,

- Kültür mantarı üretimine yönelik yatırımlar,

- Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan kesimhanelerine yönelik yatırımlar,

-Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımına yönelik yatırımlar,

- Su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik yatırım konuları,

- Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırım konularında hibe desteği verileceğini,

  Kırsal ekonomik altyapı yatırım konularında küçük ölçekli işletmeler için ise;

- Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı yatırımları,

- Arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar,

- Bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları,

- El sanatları ve katma değerli ürünlere yönelik yatırımlar,

- Su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar,

- Tarımsal amaçlı örgütler için makine parkı yatırımları,

- Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğine yönelik yatırımlara hibe desteği verileceğini açıkladı.

 

​İl Müdürümüz Kemal YILMAZ, yatırımların gerçekleşmesi sonucunda hibeye esas proje tutarının % 50'sine  hibe desteği verileceğini, tarıma dayalı yatırımlarda hibeye esas yatırım tutarı üst limitinin yeni tesisler için 14.000.000 TL., tamamlama yatırımları için 12.000.000 TL, kapasite artırımı ve teknoloji yenileme için ise 10.000.000 TL., yatırımların alt limitinin ise 3.000.001 TL. olacağını; küçük ölçekli işletmeler için ise hibeye esas bütçe sınırının 100.000 - 3.000.000 TL., arasında olacağını belirtti.

Program kapsamında gerçekleştirilen yatırım konularında bilgi veren İl Müdürümüz Kemal YILMAZ; Hibe Programı kapsamında ilimizde fındık işleme ve paketleme tesisleri başta olmak üzere bu güne kadar toplam yatırım tutarı 164.330.950 TL olan 105 adet projeye 79.791.600 TL. hibe desteği verildiğini, yatırımların gerçekleşmesi ile 1.262 kişiye istihdam imkanı sağlandığını ve üreticilerimize 21.074 adet makine ekipman dağıtımı yapıldığını belirtti.

İl Müdürümüz Kemal YILMAZ, yatırım konularındaki hibe desteği başvurularının 3 Ocak 2024 tarihinde başladığını, başvuru yapmak isteyenlerin 19 Şubat 2024 tarihine kadar Tebliğ ve Bakanlığımızca yayımlanan uygulama esaslarına göre veri giriş sistemi üzerinden (www.tarimorman.gov.tr) başvurularını yapmaları gerektiğini belirtti.