T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Gıda Kontrol ve Denetim Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Yayın Tarihi : 8.04.2022

İl-İlçe Müdürlüklerimizde görevli gıda denetim ekiplerinin katılımıyla İl Müdürlüğümüz toplantı salonunda "Gıda Kontrol ve Denetim Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

İl Müdürlüğümüz toplantı salonunda 40 kontrol görevlisinin katılımı ile gerçekleştirilen Gıda ve Yem Hizmetlerinin Değerlendirildiği toplantıda; "2021 Yılı Gıda ve Yem Kontrol Hizmetlerinin Değerlendirilmesi ve 2022 yılı hedefleri, Performans Kriterleri Değerlendirmesi, Resmi Kontrol Raporlarının düzenlenmesinde ve Adli davaların takibi sürecinde dikkat edilecek hususlar,  2022 Yılı İlçe Gıda ve Yem Numune Planları, Numune Alımı Uygulamaları, Yem Kontrol Planı ve Yem Denetimleri, Çeşitli Ürün Tebliğlerinde Perakende İşletmelerin Denetiminde Dikkat Edilecek Hususlar" konuları hakkında bilgilendirme ile denetim ve kontrol hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesi amacıyla bilgi alışverişi yapılmıştır.

Aynı zamanda söz konusu toplantıda; "çiftlikten sofraya gıda güvenilirliği" kapsamında birincil üretim dahil olmak üzere gıda, yem ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme, depolama, dağıtım, satış ve toplu tüketim gibi gıda zincirinin tüm aşamalarında etkin kontrol ve denetimi ile tüketiciye her zaman yeterli ve güvenli gıda arzının sağlanması, üretici ve tüketici menfaatleri ile halk sağlığının en üst düzeyde korunması, sektörler arası haksız rekabetin önlenmesi, gıda sanayinin gelişmesi, toplumun dengeli ve yeterli beslenmesine yönelik miktar ve çeşitlilikte gıda sağlayarak bunların güvenilir olarak tüketiciye ulaşmasının sağlanması amacıyla tüm kontrol görevlilerimizin 2022 yılında da özverili şekilde çalışmalarına hassasiyetle devam etmeleri gerektiği vurgulanmıştır.