T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARINA REKOR PROJE BAŞVURUSU

Yayın Tarihi : 3.3.2022

Program Kapsamında Proje Tutarı 214.000.000 TL Olan 9154 Proje Başvurusu Alındı

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ile Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine Dair 2020/24 ve 2020/25 nolu Tebliğler kapsamında yürütülen hibe destekleri başvuruları sona erdi.

Konu ile ilgili açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürümüz Kemal YILMAZ;"Tarıma dayalı ekonomik yatırımlar kapsamında; Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar, Proje kapsamında yer alan tesislerde kullanılmak üzere Enerji Üretim Tesisleri, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yatırımları, Hayvansal ve Bitkisel Orijinli Gübre İşleme, Büyük-Küçükbaş ve Kanatlı Yetiştiriciliği Yatırımları, Sera Yatırımları, Kültür Mantarı Üretimi ve Kesimhane Yatırımları ile; Kırsal altyapı yatırımlarının desteklenmesine dair makine ekipman alımı yapmak ve hibe desteğinden yararlanmak üzere gerçek ve tüzel kişilerden ilimizde rekor başvuru alındı" dedi.  

 İlimizde rekor başvuru alındığını vurgulayan İl Müdürümüz; "Hibe programının açıklandığı ilk günden itibaren ilimiz üreticilerinin ve yatırımcılarının hibe programından azami ölçüde yararlanmasını sağlamak amacıyla İl ve İlçe Müdürlüklerimiz personeli tarafından yatırımcılarımıza, ziraat odalarımıza, tarım alet ve makine bayilerimize ve üreticilerimize yönelik yoğun bilgilendirme toplantıları ve tv programları gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu bilgilendirme çalışmaları neticesinde Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında toplam proje tutarı 214.000.000 TL olan 9154 adet rekor başvuru ile en yüksek proje başvurusu alan il Ordu ilimiz olmuştur. Program kapsamında projelerin değerlendirme işlemleri halen devam etmekte olup Bakanlığımızca değerlendirme işleminin tamamlanmasından ve sonuçların açıklanmasından sonra başvuru sahipleri ile hibe sözleşmeleri imzalanacak, yatırımlara başlanacak ve aynı zamanda talep edilen makine ve ekipmanların üreticilerimize dağıtılması sağlanacaktır. Bu proje başvurularının gerçekleşmesinde yoğun emek sarf eden İl-İlçe Müdürlüklerimizde görevli tüm personelimize ve katkı veren tüm sektör paydaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.