T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

İLİMİZDE SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ ÜRETİMİ ARTTI

Yayın Tarihi : 10.2.2022

İlimiz 121 km kıyı uzunluğuna sahip olup, su ürünleri yetiştiriciliği ve avcılığı açısından oldukça uygun bir coğrafi konuma sahiptir. Dolayısıyla su ürünleri yetiştiriciliği de aktif şekilde yapılmaktadır.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan İl Müdürümüz Kemal YILMAZ; "Su ürünleri yetiştiriciliği sektörü yalnızca denizlerde veya karada kurulan balık çiftliklerinden ibaret olmayıp, üretim-işleme-değerlendirme-paketleme-ihracat boyutu ile tarımsal bir sanayi kolu şeklini almıştır.  Sektör yavru balık kuluçkahaneleri, balık yemi fabrikaları, üretilen balıkları işleyen ve tüketime hazır hale getiren tesisler ile entegre bir faaliyet bütünüdür. Ayrıca, gemi, ağ yapım atölyeleri, kafes ve havuzların yapım ve donanımlarını sağlayan imalathaneler, istihdama imkan vermesi ile bütünleşik bir bağ içerisindedir. Bu ise yan sanayinin gelişmesinde, istihdam imkanının artırılmasında büyük rol oynamaktadır."dedi.

Su Ürünleri yetiştiriciliğinde "Çevre Dostu" üretim tekniklerinin kullanıldığını dile getiren İl Müdürümüz; "Su Ürünleri yetiştiriciliğinde "Çevre Dostu" üretim teknikleri (Ekstrudür yem, off-shore kafes) kullanılması ve sektörün çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliğinin sağlanması Bakanlığımızın öncelikleri arasında yer almaktadır. Denizlerimizde faaliyet gösteren su ürünleri yetiştiricilik tesislerinin tamamı off-shore tipi ağ kafes sistemlerinden oluşmaktadır. Bakanlığımızın su ürünleri politikalarının ana hedefi deniz ve iç sularımızdaki su ürünleri kaynaklarını koruyarak sürdürülebilir şekilde işletmektir." dedi.

İlimizde 2021 yılında su ürünleri yetiştiriciliğinin bir önceki yıla göre %45 oranında arttığının altını çizen İl Müdürümüz; "İlimiz, deniz sahasında Perşembe ve Altınordu İlçelerinde ağ kafeslerde alabalık (Türk Somonu) ve levrek balığı yetiştiriciliği yoğun olarak yapılmaktadır. Karada iç sularımızda ise genelde küçük aile işletmeciliği şeklinde alabalık üretim çiftlikleri bulunmaktadır. Deniz sahasında toplam 7 adet, iç sularımızda ise 24 adet balık üretim tesisi faaliyet göstermektedir. Bu tesislerden, 2020 yılında 3537 ton balık üretimi elde edilirken, 2021 yılında üretim %45 oranında artmış olup, toplam 5111 ton alabalık (Türk Somonu) ve levrek balığı üretimi gerçekleştirilmiştir. Üretimi yapılan balıklar genellikle büyük şehirlere toptan veya perakende olarak satılmaktadır. Ayrıca son 1-2 yıldır deniz sahasında Türk Somonu üretiminin artması ile birlikte ağ kafeslerden yurt dışına balık ihracatı da yapılmaktadır. Tüm bunların sonuncunda 2021 yılı içerisinde su ürünleri yetiştiriciliği sektöründen İlimiz ekonomisine yaklaşık 160 milyon TL gelir elde edilerek, katkı sağlanmıştır. 2022 yılında da iç su ve denizlerimizdeki balık üretimimizin artarak devam etmesi hedeflenmektedir." diyerek sözlerine son vermiştir.