T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

ORDU İLİ GÜBRELEME REHBERİ YAYINLANDI

Yayın Tarihi : 1.2.2022

Covid-19 pandemi sürecinde tüm dünyada gıda güvenliği ve arzı büyük önem arz etmektedir. Bu dönemde tüm ülkeler, üretime büyük önem vererek gıda maddelerini öncelikle kendi üretimleriyle karşılama yoluna gitmişlerdir. Tüm bu süreç içerisinde tarım bir kez daha büyük önem kazanmıştır. Tarımsal üretimde en önemli girdilerden biri olan kimyasal gübrelere olan talep hem yurt içi hem de yurt dışı gübre fiyatlarında artışa neden olmuştur.

Yapılan bilimsel çalışmalar gübreleme ile %50'lere varan verim artışlarının sağlanabileceğini göstermiştir. Gübreleme ile verim ve kalitede beklenen faydanın sağlanmasının temel unsuru gübrenin doğru zamanda, doğru miktarda ve doğru metotlarla kullanılması ile mümkün olabilecektir. Bu amaçla öncelikli olarak toprak ve yaprak analizine dayalı gübre kullanımı önem kazanmaktadır.

Bunun yanında Bakanlığımızca İl bazında toprak analizleri ve toprak özellikleri dikkate alınarak 81 il ve ilçe genelinde Gübreleme Rehberi hazırlanmış olup https://ordu.tarimorman.gov.tr/Duyuru/367/Gubreleme-Rehberi/ adresinden İlimiz ve İlçelerimiz ölçeğinde söz konusu rehbere ulaşılabilmektedir. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi edinmek için İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimizi ziyaret edebilirsiniz.