T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

BALIKÇILARIMIZA BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI YAPILDI

Yayın Tarihi : 6.10.2021

1380 sayılı Su ürünleri Kanunu'na dayanılarak çıkartılan, Denizlerde ve İç Sularda Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 5/1 Numaralı Tebliğ ile Sportif (Amatör) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 5/2 Numaralı Tebliğ 22 Ağustos 2020 tarihli ve 31221 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, 1 Eylül 2020 -31 Ağustos 2024 tarihleri arasında yürürlükte olacaktır.

İl Müdürlüğümüz tarafından Eylül ayı içerisinde, COVİT-19 pandemi tedbirleri kapsamında alınan tedbirlere riayet edilerek, Ünye, Bolaman (Fatsa) Yalıköy (Fatsa) ve Fatsa Merkez,  Kışlaönü (Perşembe),  Mersinköyü (Perşembe), Okçulu-Kovanlı (Perşembe), Kacalı (Perşembe),   Kumbaşı (Altınordu) ve Gülyalı balıkçı barınaklarında balıkçıları bilgilendirme toplantıları yapıldı.

Toplantılara,   Sahil Güvenlik Gülyalı Kolluk Destek Tim Komutanlığı, İl ve İlçe Müdürlüklerimiz su ürünleri kontrol görevlileri, Su Ürünleri Kooperatif Başkanları ve balıkçılarımız katılmışlardır.

Toplam 177 balıkçımızın katıldığı toplantılarda, av yasaklarına getirilen düzenlemeler, tebliğ uygulamaları, idari yaptırımlar, deniz kirliliğin önlenmesi, balıkçı gemisi desteklemeleri ve av araçlarına getirilen düzenlemeler konularında bilgilendirme yapılmıştır.

Yapılan bilgilendirmeler sonunda balıkçılarımız tarafından sorulan sorular cevaplandırılmış ayrıca İl Müdürlüğümüz tarafından bastırılan lifletler balıkçılarımıza dağıtılmıştır.