T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

KIRSAL ALANDA UZMAN ELLER DESTEKLENECEK

Yayın Tarihi : 10.6.2021

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Ellerin Desteklenmesine ilişkin karar 2.06.2021 tarih ve 31499 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan İl Müdürümüz Kemal YILMAZ; "Cumhurbaşkanlığı Kararı kapsamında 2022-2024 yılları arasında uygulanacak olan, kırsal alanda yaşayan/yaşamayı taahhüt eden; tarım,  hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren meslek yüksekokulları veya üniversitelerin bu bölümlerinden mezun olanların uygulayacağı bitkisel üretim, hayvansal üretim, su ürünleri üretimi, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimi ile söz konusu bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik girişimlere 100 bin TL'ye kadar hibe desteklemesi yapılacaktır. dedi

Programın amacına da değinen İl Müdürümüz;  Tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren meslek yüksekokulu veya üniversite mezunu genç nüfusumuzun kırsal alanda istihdamına katkı sağlayarak, tarım,  hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde girişimciliği desteklemek ve bu faaliyetlerin uzman kişiler tarafından yapılması teşvik edilerek tarımsal üretimin miktarını, kalitesini ve verimliliğini arttırmak ve bunun yanı sıra kırsal alanda tarımsal üretim yapan mevcut işletmelere örnek ve önderlik oluşturacak sürdürülebilir yatırımları desteklemek amaçlanmaktadır. Başvurular Bakanlığımız tarafından yayımlanacak olan uygulama rehberi ve uygulama tebliğinden sonra başlayacaktır" diyerek sözlerini noktaladı.