TABLOLAR ve FORMLAR

FORMLAR

​Form_01 İç Tetkik Rapor Formu

Form_02 İç Tetkik Soru Listesi Formu

Form_03 İç Tetkik Uygunsuzluk Formu

Form_04 Yıllık İç Tetkik Planı

Form_05 Düzeltici Faaliyet Talep ve Takip Formu

Form_06 Dış Kaynaklı Döküman Listesi

Form_07 Güncel Doküman Formu

Form_08 KYS Doküman Saklama Süreleri Formu

Form_09 Döküman Revizyon Talep Formu

Form_10 Uygun Olmayan Hizmet Formu

Form_11 Uygun Olmayan Hizmet Takip Formu

Form_12 Yönetimi Gözden Geçirme Toplantı Rapor Formu

Form_13 KYS Performans Değerlendirme Formu

Form_14 Yıllık - Mazeret İzin Formu

Form_15 Hastalık (Sıhhi) İzin Formu

Form_16 Kısa Süreli İzin ve Görev Formu

Form_17 Yurt Dışı İzin Formu (Dilekçe)

Form_18 Aday Memurlar Staj Değerlendirme Formu

Form_19 Devlet Memuru Yemin Formu

Form_20 İşçi İzin İstek Formu

Form_21 Daimi İşçi Değerlendirme Formu

Form_22 Bilgi Notu Formu

Form_23 Görüş Bildirme Formu

Form_24 Ön Mali Kontrol Rapor Formu

Form_25 Vekalet Formu

Form_26 Yetki Devri Formu

Form_27 Görev Devri Formu

Form_28 Hata Bildirim Formu

Form_29 Şikayet Formu

Form_30 Tutanak Formu

Form_31 Çalışan Öneri Formu

Form_32 Ön Mali Kontrol İnceleme Formu

Form_33 Ön Mali Kontrol Kayıt Formu

Form_34 İç Kontrol İzleme (Soru) Formu

Form_35 Temel Süreç Tanım Formu

Form_36 İş Tanımı ve Gerekleri Belgeleri Formu

Form_37 Ortak Görev ve Sorumluluklar

Form_40 Süreç İzleme Formu

Form_41 Düzeltici Faaliyet İzleme Formu

Form_42 Hizmet Alanlar Görüş Öneri ve Anket Formu

Form_43 Hizmet Alanlar Görüş Öneri Takip Formu

Form_45 Personel Görüş, Öneri ve Anket Formu

Form_46 Eğitim Kayıt-Katılım Formu

Form_47 Eğitim Değerlendirme Formu

Form_48 Oryantasyon Eğitim Tutanak Formu

Form_49 Eğitim Hizmeti Değerlendirme Formu

Form_60 Kalibrasyon Takip Formu

Form_70 Temizlik İşleri Takip Formu

Form_71 Aylık Yemek Listesi Formu

Form_72 İç Paydaş Memnuniyet Anketi

TABLOLAR

ÇİFTÇİ TOPLANTILARI

''