GÖREV TANIMLARI

ORTAK GÖREVLER

İL MÜDÜRÜ

İL MÜDÜR YARDIMCISI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ

GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

-Gıda ve Yem Şube Müdürü

-Gıda Denetim ve Kontrol Birimi

-Kayıt ve Onay Birimi

-İthalat Birimi

-İhracat Birimi

-Yem Denetim ve Kontrol Birimi

-Alo 174 Gıda Hattı Birimi

-Plan Koordinasyon ve Eğitim Birimi

-Personel ve İdari Hizmetler Birimi

BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

-Şube Müdürü

-Bitki Koruma ve Karantina Birimi

-Gübre Dağıtıcı Bayii Denetim Birimi

-Bayilik ve Denetim Birimi

-Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ve Bitkisel Destekler Birimi

-İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Birimi

-Bitkisel Üretim Birimi

-Tohumculuk Birimi

-Çatak Birimi

-Personel ve İdari Hizmetler Birimi

HAYVAN SAĞLIĞI VE YETİŞTİRİCİLİĞİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

-Şube Müdürü

-Hayvan Sağlığı Birimi

-Hayvan Yetiştiriciliği Birimi

-Kimliklendirme ve Hayvan Hareketleri Birimi

-Hayvancılık Desteklemeleri Birimi

-Ruhsatlandırma Birimi

-Personel ve İdari Hizmetler Birimi

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

-Şube Müdürü

-Su Ürünleri Hizmetleri ve Ruhsat İşlemleri Birimi

-Su Ürünleri Yetiştiriciliği Birimi

-Avcılık ve Kontrol Birimi

-Plan Koordinasyon ve Eğitim Birimi

-Personel ve İdari Hizmetler Birimi

ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TARIMSAL ALTYAPI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

-Şube Müdürü

-Tarım Arazileri Değerlendirme Birimi

-Tarımsal Çevre ve Doğal Kaynakları Koruma Birimi

-Tarım Arazilerinde Mülkiyet Devri ve İzin İşlemleri Birimi

-Personel ve İdari Hizmetler Birimi

ÇAYIR MERA VE YEM BİTKİLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

-Şube Müdürü

-Çayır ve Mera Birimi

-Yem Bitkileri Birimi

-Plan Koordinasyon ve Eğitim Birimi

-Personel ve İdari Hizmetler Birimi

KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

-Şube Müdürü

-Kooperatif ve Üretici Örgütleri Birimi

-KKDK Genç Çiftçi Destekleme Birimi

-KKYDP Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar Birimi

-Dış Kaynaklı Projeler - Dokap Destekleri Birimi

-Tarımsal Yatırımcı Danışma (TARYAT) Birimi

-Plan Koordinasyon ve Eğitim Birimi

-Personel ve İdari Hizmetler Birimi

KOORDİNASYON VE TARIMSAL VERİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

-Şube Müdürü

-Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Birimi

-Enformasyon Birimi

-Tabii Afet ve Sigortalar Birimi

-Tarımsal İstatistik ve Proje Birimi

-Eğitim Birimi

-Personel ve İdari Hizmetler Birimi

İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

-Şube Müdürü

-Personel Birimi

-Satınalma Birimi

-Muhasebe Birimi

-Yeşil Masa-Bimer-Cimer Birimi

-Taşınır Birimi

-Yemekhane Birimi

-Makine İkmal ve Bakım Birimi

-Ulaştırma Hizmetleri Birimi

-Güvenlik Birimi

-Saha Amirliği Birimi

-Sekreterlik Birimi

-Santral Birimi

-EBYS-Genel Evrak Birimi

-Arşiv İşlemleri Birimi

-Bilgi İşlem Birimi
HUKUK BİRİMİ

SİVİL SAVUNMA BİRİMİ

DÖNER SERMAYE BİRİMİ

İKS-KYS BİRİMİ

İLÇE MÜDÜRLÜKLERİ

''