28.6.2018 / Gösterim Sayısı : 237

Doğal Afetten Zarar Gören Üreticilerimizin Kullandıkları Düşük Faizli Kredi Borçlarına Erteleme Hakkı Getirilmiştir

Gerçek ve tüzel kişilerden ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, tesisleri veya seraları en az %30 oranında zarar gören ve bu durumları il veya ilçe hasar tespit komisyonlarınca belirlenen gerçek veya tüzel kişilerin, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan ve hasar tespit komisyonu kararı tarihi itibarıyla vadesi/taksit vadesi/hesap devresi henüz gelmemiş olmakla birlikte bir yıl içinde dolacak olan veya vadesinden itibaren 90 günlük süre içerisinde olan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararları kapsamındaki tarımsal kredi borçları, vadesinde/taksit vadesinde/hesap devresinde ilgili mevzuatına göre faiz tahakkuk ettirilmek suretiyle vade tarihlerinden/taksit vadelerinden/hesap devrelerinden itibaren bir yıl süreyle erteleneceğine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Bu konuda ayrıntılı bilgi almak isteyen üreticilerimiz İl/İlçe Müdürlüklerimize başvurabilirler.

Bakanlar Kurulu Kararına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

''