17.5.2018 / Gösterim Sayısı : 188

Hijyen Eğitimleri Devam Ediyor

#Hijyen Eğitimleri Devam Ediyor 2018
Eğitim ve öğretim kurumlan bünyesinde faaliyet gösteren kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde çalışacak 267 kişiye eğitim verildi. Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinin yayımlandığı 2013 yılından beri toplam olarak 168 kişiye eğitim verilmiştir.

İlimizde gıda güvenilirliğinin sağlanması, sağlığın ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, amacıyla gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetleri Müdürlüğümüzce hassasiyetle yürütülmektedir. Ayrıca mevzuat dahilinde gıda hijyeni konusunda sektör çalışanlarının eğitimine de ağırlık verilmektedir.

Bakanlığımızca, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumlan bünyesinde faaliyet gösteren yemekhane, kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinin özel hijyen şartlarına, gıda güvenilirliğine ve resmî kontrolüne ilişkin kuralları belirlemek amacıyla hazırlanan Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği 05.02.2013 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumlan bünyesinde faaliyet gösteren kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde çalışacak 267 personele 12.05.2018 tarihinde İl Müdürlüğümüz toplantı salonunda bir günlük eğitim verilmiştir.

Eğitimde; Gıda ve Yem Şube Müdür Vekili Şaban AKPINAR, 5996 sayılı Kanun ve Sorumluluklar, 174 Alo Gıda, Veteriner Hekim Recai VURAL Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği, Sağlık Müdürlüğünden Diyetisyen Ayfer TURAN GÜNDOĞDU ise Beslenme, Gıda Zehirlenmeleri ve Su Hijyeni konularında bilgilendirme yapmışlardır.

Eğitime katılan kişilere Yönetmelik gereğince katılım belgesi düzenlenecektir. Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren gıda işletmecisi eğitim almamış personeli çalıştıramaz. Eğitim ve öğretim kuramları bünyesinde faaliyet gösteren kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde çalışacak eğitim almamış personelin ilgili işyerlerinde çalıştırıldığının tespiti durumunda 5996 sayılı kanunun 41. maddesi gereğince 3.673 TL idari para cezası uygulanmaktadır.


''