15.5.2018 / Gösterim Sayısı : 229

Yaklaşan Ramazan Ayı Nedeniyle Gıda Denetimleri Artırıldı

Vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya ulaşması Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın Stratejik Planı içerisinde yer almakta ve İl Müdürlüğümüzün ise Misyonu ve Kalite Politikasının önemli bir başlığını oluşturmaktadır.

Gıda güvenilirliği çalışmaları, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla;  ilimizde üretilen, satılan ve toplu tüketime sunulan gıda maddelerinin güvenirliliğine yönelik denetimler riske dayalı denetim, rutin denetim, Bakanlık/İl Yıllık Programı kapsamında numune denetimleri, 174 Alo Gıda hattı şikâyet ve ihbar denetimleri ile takip denetimleri şeklinde yürütülmektedir. Bunların dışında özel günler, özel dönemlerde de denetimler yapılmaktadır.

Bu kapsamda Ramazan Ayının da gelmesi nedeniyle İlimiz genelinde gerçekleştirmiş olduğumuz gıda denetimlerimiz artırılmıştır. Özellikle toplu tüketim işyerleri, gıda satış yerleri, pastane, unlu mamuller ve tatlı üretim ve satış yerleri, ekmek-ekmek çeşitleri ile pide üretim ve satış yerleri, "ramazan paketi" adı altında muhtelif gıdaların bir arada yer aldığı paketlerin satış ve dağıtımının yapıldığı gıda işyerleri, yoğun alışveriş yapılan diğer perakende işletmelerinin denetlenmesine ağırlık verilmektedir. Gün içinde yapılan denetimlerin yanı sıra İl ve İlçe Müdürlüklerimiz Gıda Kontrol Görevlilerince akşam ve gece denetimleri de planlanmakta ve gerçekleştirilmektedir. İlçeler arasında çapraz denetimler de yapılarak denetimlerin etkinliği artırılmaktadır. Yapılan resmi kontroller sırasında, işyerinin insan sağlığı ve gıda güvenilirliği açısından tehlike oluşturan uygunsuzluklarının tespiti durumunda idari para cezası uygulanmaktadır. İşyerinin insan sağlığı ve gıda güvenilirliği açısından tehlike oluşturmayan uygunsuzluklarının tespiti durumunda ise eksikliklerini gidermesi için süre verilmekte, süre sonunda tekrar resmi kontrole tabi tutularak eksikliklerini gidermeyen işletmeler hakkında da idari para cezası uygulanmaktadır.

Gıda işletmecisi ürettiği, işlediği, dağıttığı, depoladığı, satışa ve tüketime sunduğu tüm gıdalarda gıda mevzuatına uygunluğu sağlamak zorundadır. İl Müdürlüğümüzce 2018 yılının başından bu güne kadar 5.193 adet gıda denetimi gerçekleştirilmiş, 1.208 adet işletmeden numune alınmış, 49 adet idari para cezası uygulanmış ve 1 adet de savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur.

Vatandaşlarımızın daha güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacı ile gıda denetimlerimiz Ramazan Ayı boyunca yoğun bir şekilde devam edecektir.

''