1.6.2017 / Gösterim Sayısı : 1517

Alırken Dikkat Et Güvenilir Gıda Tüket

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın gıda politikası; ulusal mevzuatla, gıdaların tarladan sofraya kadar geliş sürecinde etkin kontrolünün sağlanması ve tüketici haklarının korunmasıdır. Gıda güvenilirliği çalışmaları, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre il ve ilçe müdürlüklerimizce yürütülmektedir.

Temel amacımız; "Çiftlikten sofraya gıda güvenilirliği" kapsamında birincil üretim dahil olmak üzere gıda,  gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme, depolama, dağıtım, satış ve toplu tüketim gibi gıda zincirinin tüm aşamalarında etkin kontrol ve denetimi ile tüketiciye her zaman yeterli ve güvenli gıda arzının sağlanması, HACCP kavramının ve iyi hijyen uygulamalarının gıda üretim zincirinin tüm aşamalarında uygulaması, risk temeline dayanan kontrol sistemi kurarak gıda üretim zincirinde gıdanın izlenebilirliğinin sağlanması ve denetiminin etkinleştirilmesi, üretici ve tüketici menfaatleri ile halk sağlığının en üst düzeyde korunması, sektörler arası haksız rekabetin önlenmesi, gıda sanayinin gelişmesi, ülke itibarının korunması, toplumun dengeli ve yeterli beslenmesine yönelik miktar ve çeşitlilikte gıda sağlayarak bunların güvenli olarak tüketiciye sunulmasının sağlanmasıdır.

  Güvenilir Gıda;  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan izin belgesi olan,  son tüketim tarihi geçmemiş, muhafaza ve satış kurallarına uygun,  ambalajlı ve etiketli olan, gereği gibi hazırlanan ve korunan gıdadır.

Gıda satın alırken dikkat edilecek hususlar için tıklayınız.


''